Cycle-choice_logo_RGBCycle Choice biedt  studenten uit de Antillen gedurende hun studentenperiode exclusieve woonvoorzieningstraject aan. De diensten van Cycle Choice zijn erop gericht om naast woonvesting ondersteuning te bieden aan de studenten om gefocust te blijven op het behalen van de gewenste opleidingsgraad. De keuze voor Cycle Choice is een keuze voor studeren, wonen en leven, het betreft een gezamenlijk pakket. Gedurende de tijd dat de studenten in Nederland verblijven, biedt Cycle Choice aan de ouders de mogelijkheid om mee te kijken naar de studievoortgang van hun kind. Ieder half jaar dient de balans opgemaakt te worden of hun dochter op koers blijft. Ouders dienen een gevoel van veiligheid te ervaren en het vertrouwen te hebben dat mochten er toch tegenslagen op het pad van hun dochter komen dat zij geïnformeerd worden. Gezamenlijk kan gekeken worden welke vervolgstap wenselijk is.

Cycle Choice ziet deze manier van ondersteuning als de sleutel tot succes. Cycle Choice richt zich erop dat binnen de gestelde termijnen de studenten hun opleidingsdoelen behalen. Na het behalen van de opleiding kunnen de jonge professionals met alle opgedane kennis en ervaring terugkeren naar land van herkomst en gaan zij een kansrijke toekomst tegemoet. Zo is de cirkel weer rond.